OC zawodowe jest szczególnym rodzajem ubezpieczenia. Do jego posiadania zobowiązani są przedstawiciele różnych profesji, na przykład lekarze, inżynierowie czy też prawnicy

OC zawodowe – czy warto tracić na nie pieniądze?

Gdy zarobienie pieniędzy nie przychodzi nam łatwo, mając w perspektywie różne wydatki, staramy się wybierać tylko te, których pokrycie jest dla nas absolutną koniecznością. Rezygnujemy więc ze zbytków, które nie są dla nas niezbędne. Dodatkowo, gdy na naszym utrzymaniu są też inne osoby, staramy się za wszelką cenę dobrze gospodarować domowym budżetem. Czy w takiej sytuacji można myśleć o tym, by wykupić sobie dodatkowe ubezpieczenia, na przykład OC zawodowe?

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w pracy

OC zawodowe jest szczególnym rodzajem ubezpieczenia (o czym również tutaj). Do jego posiadania zobowiązani są przedstawiciele różnych profesji, na przykład lekarze, inżynierowie czy też prawnicy. Obowiązek ten nałożony został przez ustawodawcę. Nie oznacza to jednak, że nie można ubezpieczyć się dobrowolnie, dbając w tej sposób o to, by z jednej strony zagwarantować swoim klientom skuteczność dochodzenia ich roszczeń na wypadek, gdyby na skutek naszych błędów, bądź też zaniechań doszło do wyrządzenia im szkody, z drugiej jest to realne zabezpieczenie dla samego ubezpieczonego, nie odpowiada on bowiem za szkodę z majątku własnego. Biorąc pod uwagę fakt, że odszkodowania, które wypłacane są poszkodowanym nie są niskie, warto mieć to na uwadze. Wyobraźmy sobie bowiem sytuację, w której na skutek niedopatrzenia projektanta, zaprojektowane zostały złe podpory pod konstrukcję. Przy jej dużym obciążeniu pokrywą śnieżną, budynek zawalił się, pozbawiając przy tym życia wielu osób i niszcząc znajdujące się w niej towary. W takiej sytuacji, gdy wina za zaistniałą katastrofę jest oczywista, nie da się uniknąć ciężaru odszkodowawczego. Ktoś musi za to zapłacić. Gdyby więc projektant nie posiadał ubezpieczenia OC zawodowego, roszczenia adresowane byłyby do niego i to on osobiście, z majątku własnego i swojej rodziny musiałby je pokryć.

 

Autor zdjęcia: perzonseo